2022 yılı ilk altı ayı i in belirlenmiş olan memur zam oranı y zde 3 olduğundan bu d nem i in uygulanacak aylık katsayısı , nceki d neme g re en az y zde artırımlı olarak uygulanacaktır Buna ilave olarak, 2020 yılı son altı aylık T FE oranının y zde 4’ ge mesi durumunda, ge en puan enflasyon farkı2022 yılının Ocak Haziran d neminde uygulanacak maaş katsayısı 0, 235445 olarak a ıklanmıştır Buna g re 2022 yılının Ocak Haziran d neminde br t ek ders creti 32, 2 ₺, net ek ders creti ise 27, 13 ₺ dir 20 vergi dilimine giren ğretmenlerin alacağı net ek ders creti 25, 52 ₺ dir Gece net ek ders cretleri 151320 1380 1440 1500 maaŞ katsayisi 237, 33 248, 12 258, 91 269, 70 taban ayl katsayisi 1155 1210 1265 1320 1380 yan deme katsayisi 207, 67 217, 55 227, 44 237, 33 248, 12 ocuk yrd g ster 0 6 yaŞ 1020 1065 1110 1155 1210 1320 1380 ocuk yrd tutari 0 6 yaŞ2022 yılına ait ve ge miş yıllara ait memur maaş katsayılarını makalemizde bulabilirsiniz 2022 temmuz memur maaş katsayıları Aylık Katsayısı 0, 179797CRET 2 818, 36 TL 2 247, 73 TL 15000 2 486, 79 TL 16 yaşını doldurmuş iş ilerin bir g nl k normal alışma karşılığı 11500 1 906, 54 TL 8000 1 326, 29 TL G REV TAZMINATI 8 454, 34 TL 6111 Sayılı Kanunla de ğişen, emekliye ayrılana denecek harcırah tutarı G STERGES İ CRET 9 074, 05 TL 17000 331, 57 TL2020 yılı Memur Aylık Maaş Katsayısı – Memur Zammı Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve diğer bazı kamu g revlilerinin zl k demelerinde kullanılan katsayılara ilişkin mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı Genelgeye g re 01 01 2020 – 31 06 2020 tarihleri arasında Ocak ve Haziran aylarını kapsıyorMemur maaş katsayısı nedir 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 nc maddesine g re aylık g sterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek g sterge ve kıdem aylığı g sterge rakamlarının aylık tutarlarına evrilmesinde kullanılan katsayıya aylık katsayı, memuriyet taban aylığı ile arpılan katsayıya da tabanGe erlilik Tarihi gg aa yyyy Maaş Katsayısı 0 154461 Taban Katsayısı 2 417699 Kıdem Katsayısı 20 Yan deme KatsayısıMAAŞ ZAMLARI Maaş hesabında kullanılan “aylık katsayısı ”, “taban aylık katsayısı ” ve “yan deme katsayısı ” genellikle aynı oranlarda ve yılın 1 Ocak ile 1 Temmuz tarihlerinden ge erli olarak artırılıyor— MEMUR MAAŞ HESAPLANMASINA ESAS VERİLER — MAAŞ HESAPLAMA ŞEKLİ — MAAŞ KATSAYISI Yayınlanan g ncel katsayı alınacak BUMKO — TABAN AYLIK Makam Tazminatı Puanı x Memur Maa Katsayısı TEMSİL G REV TAZMİNATIG nl k ve saatlik maaş hesaplamaya rnek verecek olursak 3500 TL maaşla alışan bir kişinin saatlik creti 3500 30 7, 5 15, 55 TL dir Bu hesaplamaya g re 3500 TL maaşla alışan bir kişinin g nl k creti 15, 55 X 7, 5 116, 66 TL dir Bu rakam alışma g n ile arpıldığında denecek cret ortaya ıkarBu d nem aylığı hesabında g sterge x memur maaş Katsayısı x ABO Aylık Bağlama Oranı form l kullanılmaktadır 31 12 1999 g n ne kadar olan d nem i in normal şartlarda 5 000 prim g n i in g stergeden aylık bağlanacak ise ABO 60’dır 01 01 2000 30 09 2008 tarihleri arası i in ABO hesaplaması0 085 5 d 1 lt 5 , 0, J VWHUJH DWVD\ 7 6 257 35 0 1 6 6 1d 5 0 lt amp lt 0 d2 amp 8 lt 5 , 0 5,JTL Journal of Transportation and Logistics Volume 3, Issue 2, 2018 fKarahan, Kırval T rk Deniz Taşımacılığı Sekt r n n K melenme Analizi 65 1 Giriş Belirli bir sekt r ve alt ilişkili sekt rlerdeki firmaların ve ilgili kurum ve kuruluşların y ksek seviyeli işbirliği i inde coğrafi anlamda yoğunlaşmaları, diğer birHazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Y netim ve D n ş m Genel M d rl ğ ’n n 06 07 2020 tarihli Genelgesiyle, 01 07 2020 31 12 2020 d neminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0, 154461 olarak belirlenmiştirEnflasyon Hesaplayıcısı T rkiye İstatistik Kurumu nun T İK hesapladığı t ketici fiyat endeksine T FE g re oluşturulmuştur Enflasyon hesaplayıcısı s z konusu aralıktaki en yeni mal ve hizmet sepetini kullanarak oranlama ile hesaplama yapar01 01 2022 tarihi itibariyle 1 Aylık G stergesi 1500, Aylık Katsayısı 0, 235445 1500 x 0, 235445 353, 168 2 Ek G stergesi 8000, Aylık Katsayısıcret Cetveli ve Y resel Katsayılar, 2017 yılı 2 yarıyılından itibaren yelerimizin daha rahat İmar planı i inde yer alan alanlarda taban alanı katsayısı TAKS 5’i aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m 2 ‘yi ge meyen parsellerde 0, 50 arpan katsayısı uygulanırcret Cetveli” ve “Y resel Katsayılar” yayımlanmakta olup, 2000 yılı 1 yarıyılından 2017 yılı 1 yarıyılına dek aynı g rsellikte hazırlanan M hendislik Hizmetleri cret Cetveli ve Y resel Katsayılar, 2017 yılı 2 yarı yılından itibaren yelerimizin daha rahat kullanabileceği g rsellikteDTA M hendislik tarafından geliştirilen, ASTM ve ISO standartlarına uygun Ses Yutum Katsayısı ve Ses İletim Kaybı değerlerinin l m n ve raporlamasını ger ekleştirmekteyiz SES G C L M Test merkezimizde yer alan ve kendi retimimiz olan sessiz oda ile test esnasında arka plan g r lt s n n d ş k olmasıNet Maaş ve Br t Maaş Nedir Nasıl Hesaplanır Maaş kontrol s z konusu olduğunda, iletişimsizlik ne kadar az olursa o kadar iyidir Net maaş ve br t maaş kavramlarını irdelemeden nce genel anlamda maaş kavramını tanımakta fayda var Maaş , bir işverenin yaptığı iş karşılığında alışanlarına yaptığı d zenli demedirYukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden m fettişliğe istekli olanlar a T C Kimlik numarasını, b Adres bilgilerini, c Sabıka kaydı olmadığı beyanını, d S r c belgesi bilgilerini, e ğrenim durumu bilgilerini, i eren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il …ISI TRANSFERİ HESAPLAMA Tek veya bir ok katmandan oluşan bir yapı elemanının birim alanından m2 birim zamanda 1 saat ger ekleşen ısı kaybını aşağıdaki form lasyona g re hesaplayabiliriz q U Ti Td Burada q ısı akış yoğunluğu W m2 herhangi “d” m kalınlığındaki bir yapı bileşeninin 1 m2 sinde bir saatte olan toplam ısı kaybıdırİletişim Genel Merkez Kazım Karabekir Cad No 4 34060 Alibeyk y İSTANBUL 90 212 499 11 11 90 212 499 11 66 z m Merkezi 153 veya 0212 153 0000 Doğal Gaz ACİLTuik Tabloları ve Hesaplamalar Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler Yİ FE Yİ FE Yurt İ i FE B Madencilik ve taşocak ılığı 05 K m r ve linyit 05 1 Taş k m r 05 2 Linyit 06 Ham petrol ve doğal gaz 06 1 Ham petrol 06 2 Doğalgaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde 07 Metal cevherleri 07 1 DemirMAAŞ ZAMLARI Maaş hesabında kullanılan “aylık katsayısı ”, “taban aylık katsayısı ” ve “yan deme katsayısı ” genellikle aynı oranlarda ve yılın 1 Ocak ile 1 Temmuz tarihlerinden ge erli olarak artırılıyormaaş işlemlerini y r tt kleri personelin mezuniyet bilgileri kontrol edilecek, bilgileri eksik ya da olmayan personel i in, g sterge rakamının memur aylık katsayısı ile arpımı sonucu miktarlar da yabancı dil tazminatı denenlere, 5 yıllık s renin bitiminden itibaren A2019 Ocak Temmuz Maaş Katsayısı 0, 13055958 2019 Ocak Temmuz Taban Aylık Katsayısı 2, 04363 2019 Ocak Temmuz Yan deme Katsayısı 0, 04140401 Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 191, 88 TL Evli eşi alışmayan 230, 26 TL Evli eşi alışmayan 1 ocuklu 259, 04 TLB lge Ge im Endeksi Katsayısı d Y re art ve zelliklerine g re, 50’den az olmamak kouluyla Mimarlar Odası tarafından belirlenen katsayı Sınıf cret Oranı S O Proje ve İhale Dosyası D zenlenmesi i in cret Oranı PİD Yapının toplam alanına g re veortalama cret toplamı alan personeli hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilecek ortalama cret toplamı st sınırını aşmamak, usul ve esaslar ile diğer belirlemelere uymak kaydıyla, ortalama cret toplamını oluşturan demeleri mevzuatları memur aylık katsayısı ile arpımı sonucu bulunacak tutarı ge memekSağlık Personeli Haber Kaynağı, personel sağlık net kitlesine y nelik mevzuat, personel sağlık, hemşire, doktor haberlerini yakından takip edebilirsinizBelirlilik Katsayısı R2 Belirlilik katsayısı1 R2 rneklem verileri kullanılarak elde edilen rneklem eğrisinin verilere ne kadar iyi uyduğunu l mek amacıyla kullanılan bir l tt r Grafik 4 1 rneklem verilerinin RF fonksiyonu etrafında dağıldığını g stermektedir Grafik 4 1 rneklem Verileri ve rneklem Eğrisig re aylık ortalama br t cret ile asgari cret arasındaki fark kapanmaya başladı 2004 yılında aylık ortalama br t cret , asgari cretin 2, 17 katına denk gelirken, 2020 yılında 1, 37 kata kadar inmiştir TİS kapsamındakilerin aylık ortalama br t cretinin, br t asgari crete oranı da yıllar1 Her yıla ait Asgari cret Tespit Komisyonunca belirlenen iş inin bir g nl k normal alışma karşılığı asgari creti zerinden hesaplanan Asgari Ge im İndirimi dahil aylık net asgari cret tutarının 30 ‘a b l nmesi ile elde edilen tutarın ğrenim durumu katsayısı ile arpımı sonucunda g nl k destek st limiti belirlenirtoplam 10 saat sınırı bulunduğundan sadece 4 saatine cret denir 6 II ğr Teo 4 I ğr Uyg 10 ek ders creti denir I ğretim uygulamanın 2 saati ile II ğretim uygulamanın 2 saatine cret denmez 12cret esneklik katsayısı 116 Ticaret Ekonomi money wage i para olarak verilen cret 117 Ticaret Ekonomi efficiency wage models i etkin cret modelleri 118 Ticaret Ekonomi wage packet i maaş zarfı 119 Ticaret Ekonomi reservation wage i bir kimsenin alışmayı tercih etmeyeceği en y ksek ve iş piyasasına girmeyiTaban Alan Katsayısı TAKS 5 i aşmıyor Yapı Aplikasyon Projesi i in Et t, Proje Yapımı ve Uygulamasında planlı veya plansız alanlarda, taban alanı kat sayısı TAKS 5 i aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m 2 yi ge meyen parsellerde 0, 50 arpan kat sayısı uygulanırKonu Toplu cret Onayı Okul M d r İL E MİLLİ EĞİTİM M D RL Ğ NE İl e Milli Eğitim M d r AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI AK AKALE KAYMAKAMLIĞI N BET CRETİ Milli Eğitim Şube M d r Uygun G r şle arz ederim DYK KURS SAATİ OLUR İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARA Y NETİM G REVİKonu Toplu cret Onayı Okul M d r İL E MİLLİ EĞİTİM M D RL Ğ NE İl e Milli Eğitim M d r AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI AK AKALE KAYMAKAMLIĞI N BET CRETİ Milli Eğitim Şube M d r Halil TEKYILDIZ Uygun G r şle arz ederim DYK KURS SAATİ OLUR İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARA Y NETİM G REVİSS gt 5 cret BF AK SS Form lde ge en tanımlar BF Birim Fiyat Yıllık olarak D ner Sermaye Y netim Kurulunca belirlenir 2022 yılı i in 0 25 TL AK Ağırlık Katsayısı 400 SS Talep edilen verinin sayfa sayısı B İklim Projeksiyonları Verilerinin fiyatlandırılması İZ002Maaş derecesinin karşılığı g stergesiyle maaş katsayısının arpımı sonucu bulunacak tutardır rnek hesaplama 6 derecenin 1 kademesinde olan bir personelin aylık g stergesi 760 x maaş katsayısı aylık tutar Unvanlar ve dereceler itibariyle belirlenen maaş ek g stergesi ile maaş katsayısının arpımı sonucuTrafik kazası tazminat hesaplamasında kullanılan trh 2010 yaşam tablosu ile akt eryal hesaplama y ntemi ile kişin alacağı maddi tazminatı irat katsayısı ile hesaplanılmaktadır Tazminat hesaplama tablosunda aktif ve pasif d nemler kullanılmaktadırS rat kargo, Yurti i kargo, Aras kargo, MNG kargo ve PTT kargo i in fiyat hesaplama tablosu Kargo fiyatı hesaplama sayfamızdan, g nderinizin …Erdemir Vakfı Sigorta EVS Hk Değerli ye ve Emeklilerimiz, Erdemir Vakfı Sigorta, t m sigorta konularında sekt r n en b y k sigorta şirketlerinden AXA Sigorta ve Anadolu Sigorta’nın acentesidir Acentemiz, poli eleri siz değerli Vakıf yelerinin ihtiya ları doğrultusunda en uygun şartlarda d zenlemektedirJTL Journal of Transportation and Logistics Volume 3, Issue 2, 2018 fKarahan, Kırval T rk Deniz Taşımacılığı Sekt r n n K melenme Analizi 65 1 Giriş Belirli bir sekt r ve alt ilişkili sekt rlerdeki firmaların ve ilgili kurum ve kuruluşların y ksek seviyeli işbirliği i inde coğrafi anlamda yoğunlaşmaları, diğer birİş Doyumu l eği Durak Batıg n, A ve Şahin, N H 2006 İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi araştırmaları İ in iki l ek A Tipi Kişilik ve İş Doyumu T rk Psikiyatri Dergisi, 17 1 , 32 45 l ekten alınabilecek puan 1 ile 160 arasında değişmektedir l ekten alınan y ksek puanlar iş doyumunun y ksek olduğunaCAM Y N Silis kumunun 1200 C – 1250 C de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu elde edilmektedir Kum, akıl taşı gibi maddelerin en az 95 SIO2 i eren bileşenlerine silis denir ve yer kabuğunun yaklaşık 26 sını oluşturur ZELLİKLERİ Cam y n , 0, 040 mK ısı iletim katsayısı ile ısı yalıtımı, ve 50 250 C aralığındaki sıcaklık dayanımıyla dacret gelirlerinde eşitsizliğin en nemli belirleyeni işyerinin stat s olmasına rağmen, cinsiyet ayrımı, yerleşim yeri kadar etkili bir değişken olmuştur T rkiye’de cinsiyet ayrımı, farklı gelir bileşenleri i erisinde ise en ok tarım gelirlerinin b l ş m nde etkili bulunmuştur01 Ocak 2022 itibariyle 7, 33 oranında zam uygulanacak, Buna g re 2022 Ocak ayının maaş katsayıları Yayınlanmıştır Memur Maaşlarının hesaplanmasında kullanılan mali katsayılar nelerdir 2022 Mali Katsayılar belirlenmiştir Aylık Katsayı 0, 165786 Taban Aylık 2, 594917, Yan deme Katsayısı 0, 052576 olarak belirlenmiştirKısa yoldan memur Maaş Katsayısı hesaplama 2019 rakamları MEMUR MAAŞ KATSAYISI NEDEN NEMLİ, G STERGE NE VE 2019 MEMUR MAAŞ KATSAYISI NASIL HESAPLANIR NE İ İN KULLANILIR BİLGİSİ Memur maaşı katsayısı …Netten Br te Maaş Hesaplama Net maaşın aylık ne kadar br t crete denk geldiğini ve alışanın işverene maliyetini kesinti tutarlarıyla birlikte ğrenmek i in aşağıdaki hesaplama aracına istenen bilgileri girerek hesapla butonuna basınızKATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR 01 01 2022 – 30 06 2022 D nemi Maaş Katsayısı 0, 235445 Taban Aylık KatsayısıPwC T rkiye hesaplama mod lleri ile 2022 br tten nete maaş hesaplamalarınızı yapabilirsinizŞeref aylığı olarak SGK kapsamında olanlara 5750 g sterge rakamının her yıl B t e Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile arpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır Sosyal G vencesi Olmayanlara 30 g nl k net asgari cret tutarı denirDevlette avukatların maaşlarını vekalet cretleri b y k l de artırmaktadır alıştıkları kurumların lehine sonu lanan davalarla, tahsil edilen cretlerle ilgili toplanan vekalet cretinden 20 bin g sterge rakamının, memur maaş katsayısı arpımı sonucunda bulunan tutarın 12 katına kadar yıllık vekalet creti6 D nem Toplu S zleşme ile ilgili değişiklikler yansıtılmıştır Ek deme Anahtarı 666 Kanun H km nde Kararname Ekli I sayılı cetvelde bulunur Zabıta İtfaiye Maktu Mesai cretini de Sosyan Denge Tazminatı alanına ekleyebilirsiniz İletişim 0312 419 21 00 463 belbis tbb gov trPhi katsayısı veya Φ katsayısı veya ortalama kare kontenjansı katsayısı olarak isimlendirilen ve matematik notasyonla by φ veya r φ olarak ifade edilen iki tane iki değerli isimsel veya sırasal değişkenin birbirine quot birliktelik association quot ilişkisini g steren l katsayılarıdır İlk defa istatistik i Karl Pearson tarafından ortaya atılmışlardırkatsayısı bulunur Bu katsayı demeye esas maaş hesabında kullanılır 4 Kayıtlı kişi sayısı 4000’in zerinde, entegre ve zorunlu d ş k n fus kapsamındaki birimler i in ise 2400’ n zerinde olan aile hekimliği birimlerinde başarı oranının, asgari başarıDoğuda g rev yapan bir askerin maaşı , Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği alanlarda alışan askerlerin maaşları değişmektedir Bu b lgeler ağırlıklı olarak Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van, Ağrı ve Iğdır olarak belirlenmektedir Doğu’da g rev yapan askerlerin 2022 g ncelGazi Maaşı Neye G re Hesaplanır 2022 Gazilerin maaşlarının belirlenmesinde her yıl enflasyon farkı verileri dikkate alınmaktadır Ayrıca gazilerin maaşları b t e kanunu ve memur maaş katsayısı ile arpılarak gazilerin mevcut maaşları hesaplanmaktadır 2022 yılı i in belirlenen g ncel zam oranlarına g re belirlenen gazi maaşı oranı da yeni yılda değişmiştirEn y ksek Devlet Memuru aylığından, en y ksek g sterge ile en y ksek ek g sterge rakamları toplamının maaş katsayısı ile arpımından oluşan tutar anlaşılmalıdır 1500 8000 9500 4 ncı dereceli bir kadroda g rev yapan bir uzman doktora denecek tazminat …T C Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Web Sayfası ile tarihleri arasında bu tarihler dahil kamu personelinin ge ici g revlendirilmesinde yapılacak konaklama bedeli demelerine ilişkin Genel Yazı yayımlandıMAAŞ ZAMLARI Maaş hesabında kullanılan “aylık katsayısı ”, “taban aylık katsayısı ” ve “yan deme katsayısı ” genellikle aynı oranlarda ve yılın 1 Ocak ile 1 Temmuz tarihlerinden ge erli olarak artırılıyorMemurun Maaş Katsayısı Belirlendi Bakanlar Kurulu, memur maaş katsayılarını yeniden belirledi Buna g re, 2011 yılının Temmuz Aralık d neminde 0, 06446 olarak uygulanan maaş katsayısı 0, 066187 ‘ye, 0, 86251 olan taban aylık katsayısı 0, 88562 ‘ye, 0, 02044 olan yan deme katsayısı da 0, 020987 ‘ye ıkarıldı KararaT C Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Web Sayfası Emek Yerleşkesi Adres T C Hazine ve Maliye Bakanlığı, İsmet İn n Bulvarı No 36 06510 Emek ANKARA Telefon 0 312 204 60 00 Dikmen Yerleşkesi Adres T C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No 12 06420 ankaya ANKARA Telefon 0 312 415 29 00 HMBakanligiMaaş Verilerini girerken dikkat etmeniz gerekenler maliyenin bildirdiği rakanlar 1 000 ile arpılacak rnek Maliyenin Bildirdiği Bilgiler maaş katsayısı 0, 0401 yan deme katsayısı 0, 0126 taban aylık g stergesi 0, 486 Programa Girilecek Bilgiler maaş katsayısı 40, 1 yan deme katsayısı 12, 6 taban aylık g stergesi 486Maaş Katsayısı 0, 108550 Taban Aylık Katsayısı 1, 699121 Yan deme Katsayısı 0, 034424 Kıdem Aylık G stergesi Kıdem Aylık G stergesi HizmetJTL Journal of Transportation and Logistics Volume 3, Issue 2, 2018 fKarahan, Kırval T rk Deniz Taşımacılığı Sekt r n n K melenme Analizi 65 1 Giriş Belirli bir sekt r ve alt ilişkili sekt rlerdeki firmaların ve ilgili kurum ve kuruluşların y ksek seviyeli işbirliği i inde coğrafi anlamda yoğunlaşmaları, diğer birG rev Tazminatı maaş katsayısı g r taz puanı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Puanı x Katsayı En Y k Dev Mem Maaşı nın e toplanacak Denge Tazminatı 2260 maaş katsayısı 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 1 00 1320 002019 Ocak Haziran D nemi Maaş Katsayısı Bilindiği zere bir ok konuda mali işler hesaplanırken maaş aylık katsayısı esas alınır Yeni zamla beraber 10, 73 2019 Ocak Haziran D nemi Katsayı 0, 130597 olmuştur
175 | 148 | 51 | 156 | 101
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.

xt |
ddev.myjniekarcher.pl