Nabory ogłoszone quot Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie quot Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji Planowane wyniki operacji Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSRSTOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA ul Wałowa 1 66 200 Świebodzin NIP 927 189 81 99 tel 532 369 084 tel kom 501 031 251, 532 369 084 e mail biuro bramalubuska plNowe nabory PROW – już od 31 marca Już nie długo bo od 31 marca 2022r młodzi rolnicy będą mogli składać wnioski do ARiMR o dofinansowanie na rozw j gospodarstwa Sprawdź jakie warunki należy spełnićNabory wniosk w Tutaj publikujemy informacje na temat harmonogram w planowanych nabor w wniosk w, ogłoszenia o naborach wraz z dokumentacją konkursową oraz wyniki oceny wniosk w Pierwsze nabory wniosk w w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 2023 rozpoczęliśmy w drugiej połowie 2016 r Powr t31 marca ruszają dwa nabory wniosk w z PROW 2014 2020 Już 31 marca 2022 r o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy Tego samego dnia rusza nab r wniosk w o przyznanie 60 tys zł bezzwrotnej …Nabory wniosk w OGŁOSZENIA O NABORACH Zawiadomienia o posiedzeniu RADY LGD Granty – aktywizacja i integracja mieszkańc w oraz promocja zasob w lokalnych obszaru LSR do 2023r PROW Informacja odnośnie wejścia w życie zmian do rozporządzenia dla poddziałania 19 2 W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 rRozpoczynamy nabory wniosk w z PROW Konkurs Nr 10 2018 Infrastruktura i 11 2018 Dziedzictwo Informujemy, iż w zakładce Konkursy została zamieszona treść ogłoszeń dotyczące naboru wniosk w z Programu Rozwoju Obszar w Wiejskich na lata 2014 2020 PROW 2014 2020 Nab r nr 10 2018 Przedsięwzięcie 3 2 2 Rozw jNa tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosk w Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogram nabor w wniosk w Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektu Jeśli jesteś …Ostatnie programy PROW 2014 2020 wciąż ogłaszają nabory Obecnie można składać wnioski w ramach program w Premia na działalność pozarolniczą do …Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina G rnego Sląska powstała w celach realizacji Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014 2020 Stowarzyszeni korzysta ze środk w unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszar w WiejskichNabory wniosk w 2018 Nabory wniosk w 2017 Wyniki nabor w wniosk w 2017 Nabory wniosk w 2016 Projekty Promocja region w poprzez aktywną turystykęNabory wniosk w z PROW 2014 2020 Komunikaty ŚR 17 03 2022 Strona gł wna Aktualności 31 marca ruszają dwa nabory wniosk w z PROW 2014 2020 – informacja prasowa Udostępnij Facebook Twitter E mail Popularne Aktualności Wydarzenia Zarząd Powiatu PruszkowskiegoPROW 2007 2013 Kategoria Ogłaszane nabory Home Aktualności Kategoria quot Ogłaszane nabory quot Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 7 2022 8 marca, 2022 W dniu 4 marca 2022 r odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia quot Lasowiacka Grupa Działania quot , na kt rym został rozpatrzony protest Złożony protest dotyczył naboru nr 7 2022Nabory archiwalne Nabory PG 2020 Nab r 10 2022 Nab r 9 2020 Nab r 8 2020 Nab r PG Nab r PG 4 2018 G Nab r 7 2018 Nab r 6 2018 Nab r 5 2018 Nab r PG 2017 Nab r 1 2016 Nab r 2011 Nab r 2012 Ochrona danych osobowych Realizacje projekt w z PROW 2014 2020 Podejmowanie działalności gospodarczej RozwijanieInstytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Funkcjonowanie LGD wsp łfinansowane jest ze środk w Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19 4 „Wsparcie na rzecz koszt w bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014 2020”Aktualności Nabory PROW Listy wniosk w po wstępnej weryfikacji w naborach 29 2022 PI, 30 2022 PI i 31 2022 PG Aktualności LSR Nabory PROW Złożone wnioski w ramach nabor w 29 2022 PI, 30 2022 PI, 31 2022 PI Aktualności SMART VILLAGE, czyli inteligentna wioska Aktualności Ogłoszenianabory wnioskow Dotacja na firmę z Urzędu Pracy Gdańsk Gdański Urząd Pracy ogłosił, iż najbliższe nabory wniosk w o przyznanie jednorazowych środk w na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbędzie się w następujących terminach 25 – 29 kwietnia 2022 r 1 …Warunki przyznawania pomocy w ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014 2020 Nab r wniosk w 16 maja – 14 lipca 2022 Jeżeli jesteś zainteresowany a wypełnij kr tki formularz kontaktowy i odpowiedz na kilka pytań , kt re przesłaliśmy na podany w formularzu adres mailowyOba nabory potrwają do 29 maja 2022 r i są finansowane z budżetu PROW 2014 2020 Premie dla młodych rolnik w Od 31 marca 2022 r młodzi rolnicy, kt rzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanieJesienne nabory w PROW informacja prasowa Więcej Informacji dotyczących wydarzenia w zakładce Aktualności lub po kliknięciu w LogoNabory PROW 2014 2020 19 1 Wsparcie przygotowawcze LSR 2014 2020 19 2 Wsparcie na operacje RLKS 19 3 Projekty wsp łpracy quot Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan quot quot Dobre bo lokalne quot quot Od dziedzictwa do bogactwa quot 19 4 Ankiety Plan komunikacji Smart Village inteligentne wioski KSOW Dobre praktyki w cieniu wulkanu DoOba nabory potrwają do 29 maja 2022 r i są finansowane z budżetu PROW 2014 2020 Premie dla młodych rolnik w Od 31 marca 2022 r młodzi rolnicy, kt rzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanieNabory wniosk w w ramach PROW 2014 2020 Szanowni Państwo, informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosk w o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19 2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszar w Wiejskich na lataOba nabory potrwają do 29 maja 2022 r i są finansowane z budżetu PROW 2014 2020 Premie dla młodych rolnik w Od 31 marca 2022 r młodzi rolnicy, kt rzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanieOstatni harmonogram PROW , przygotowany w MRiRW p źną jesienią, zawiera informację o naborach wniosk w z PROW , planowanych do końca 2018 roku W I kwartale 2018 roku dla rolnik w planowane są nabory naPortal informacyjny gminy Wyszogr d Znajdziesz tu wszystkie aktualności W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014 2020 Urząd Gminy i Miasta Wyszogr dInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew dztwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 IZ RPO WZ informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP 01 05 00 IZ 00 32 009 20 w ramach działania 1 5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozw j regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji złożono …Uchwały 6922 Postanowienia 295 Decyzje 96 Projekty uchwał SWM 680 Informacje 3958W PROW 2014 2020 sam zakup, jeśli szacowana wartość przekracza 20 tys zł netto, można zrealizować nie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale dopiero po podpisaniu umowy i zastosowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy Konkurencyjny tryb wyboru wykonawc w w ramach PROW powszechnie nazywany jest „zasadą konkurencyjności”Nabory pracownik w Kluczbork, 15 10 2018r Ogłoszenie o naborze na pracownika Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę doświadczenie w realizacji projekt w dofinansowanych z PROW , 3 otwartość i komunikatywność, 4 …objetego PROW na lata 2014 2020 w zakresie 2 ust l pkt 2c Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze nia 2015 r z p n zmianami Numer naboru 2 2017 Termin naboru od 18 04 2017 08 00 do 08 05 2017 14 00 Wymagane przy wyborze minimum punktowe 12, 00 pkt Numer identyfikacyjny wnioskodawcy nr nadany przez ARiMRBiuro w Myślenicach ul ks Piotra Skargi 4 32 400 Myślenice Czynne od pon do pt od godz 8 00 do 15 00 tel 12 274 00 65, tel 605 505 108 email biuro dalin goscibia plInstytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podmiot odpowiedzialny za treści zamieszczone na stronie internetowej – LGD quot Kraina wok ł Lublina quot Operacja jest wsp łfinansowana ze środk w Unii Europejskiej w ramach Działania 19Nabory wniosk w 2018 Nabory wniosk w 2017 Wyniki nabor w wniosk w 2017 Nabory wniosk w 2016 Projekty Promocja region w poprzez aktywną turystykęNABORY WNIOSK W Aktualne nabory PROW Zakończone nabory Nab r wniosk w 1 2022 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej Nab r wniosk w 2 2022 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznejDotacje PROW 2007 2013 Zrealizowane projekty Małe Projekty Odnowa i rozw j wsi O programie LEADER Tworzenie i rozw j mikroprzedsiębiorstw R żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozw j wsi Małe Projekty Nabory wniosk w Ogłoszenie o naborze Harmonogram nabor w wniosk w Limity środk w ProceduraGminny Zakład ds Eksploatacji Wodociąg w i Kanalizacji Szkoły i oddziały przedszkolne MieszkaniecNABORY WNIOSK W Aktualności Informacja dla wnioskodawc w PROW na lata 2014 2020 Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dr g lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszar w Wiejskich na lata 2014 2020Jesteś tutaj Start Dotacje PROW 2014 2020 Nabory wniosk w Nabory wniosk w Szczeg ły Opublikowano wtorek, 05 grudzień 2017 11 35 NABORY AKTUALNE NABORY ZAKOŃCZONE Nab r nr 1 2022 Ogłoszenie lista rankingowa RD protok ł 1 protok ł 2 protok ł 3 protok ł 4 Nab r nr 2 2022 Ogłoszenie lista rankingowa PD protok ł 1Prow nabory Chcesz otrzymać dofinansowanie z PROW w 2022 roku Zobacz, jakie nabory obowiązują w marcu galeria Program Rozwoju Obszar w Wiejskich 2014 2020 to dla wielu rolnik w potężna kopalnia wsparcia Przez lata producenci mogli starać się o dopłaty do swoichOzimska 17, IVp oraz na stronie internetowej Samorządu Wojew dztwa Opolskiego www opolskie pl w zakładce PROW , na stronie internetowej LGD www euro country pl, zakładka PROW 2007 2013 Szczeg łowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 487 54 22Dostępne 252 nabory wniosk w z wszystkich kategorii PROW 4 3 Poddziałania 4 3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Planowany Opublikowano 12 04 2022 Program Rozwoju Obszar w Wiejskich PROW 19 1 Poddziałanie 19 1 Wsparcie przygotowawczeStowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania ul Partyzant w 17, 75 411 Koszalin tel fax 94 340 24 58 tel 517 311 023 e mail biuro stowarzyszeniesgd pl www stowarzyszeniesgd plProgramu Rozwoju Obszar w Wiejskich na lata 2014 2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt, wsp łfinansowany jest ze środk w Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader Poddziałanie 19 4Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy ” Pl Wolności 1, 13 100 Nidzica NIP 984 021 11 46, Regon 362862586 tel fax 0 89 625 43 37 lub 784 556 520 e mail biuro lgdbmk pl www lgdbmk pl Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w …Nabory aktualne Zakładanie działalności gospodarczej ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Termin składania wniosk w „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 rNabory aktualne 1 2022 2 2022 3 2022 Strona gł wna „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie ” Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania quot ProKoPaRa quot Instytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiNabory Ogłoszenie o naborze wniosk w nr 1 2022 Data publikacji 30 03 2022 r zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 2020, 7 uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriachInstytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Funkcjonowanie LGD wsp łfinansowane jest ze środk w Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19 4 „Wsparcie na rzecz koszt w bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014 2020”NABORY ARCHIWALNE PROW 2007 2013 Wyszukiwarka Szukaj Newsletter quot Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie quot Instytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podmiot odpowiedzialny za treści zamieszczone na stronie internetowej – LGD quot KrainaInstytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Cel operacji wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich Przewidywane wyniki operacji realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 2020quot Wsparcie na rzecz koszt w bieżących i aktywizacji quot objętego programem PROW 2014 2020, Projekty wsp łpracy wsp łfinansowane są w ramach poddziałania 19 3 quot Przygotowanie i realizacja działań w zakresie wsp łpracy z lokalną grupą działania quot Nabory ogłoszone Ogłoszenie nr III 2022Listy wniosk w złożonych na konkurs 36 2022, 37 2022 Listy wniosk w złożonych na konkurs 32 2020, 33 2020, 34 2020 i 35 2020 Lista wniosk w złożonych na konkurs 30 2019 i 31 2019 Listy wniosk w złożonych na konkurs 29 2019 Listy wniosk w złożonych na konkursy lipiec sierpień 2019 Lista wniosk w złożonych na konkursyDotacje rolnicze PROW Nabory do 31 maja Premia bezzwrotna na otworzenie lub rozwinięcie firmy dla rolnik w ubezpieczonych w KRUS 150 250 tys Premia Młody Rolnik 150 tysMenu Aktualności, PROW 2014 2020 Nabory Projekt w Informacje o terminach i warunkach nabor w W dnach 31 10 2019 – 14 11 2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabory wniosk w na działania – podejmowanie działalności gospodarczej przedsięwzięcie 1 1 1 Wpłynęło 23 wnioski na wnioskowaną kwotęPROW 2007 2013 LSR 2007 2013 Logowanie Użytkownik Hasło Zapamiętaj Zaloguj Nie pamiętasz nazwy Nie pamiętasz hasła Licznik odwiedzin Aktualna data 07 05 2022 Jesteś tutaj Start Nabory Nabory Nab r wniosk w nr 3 2017 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn „Konserwacja i lubPROW 2014 2020 wsp łfinansowana jest ze środk w Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszar w Wiejskich na lata 2014 2020 Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Wojew dztwa Śląskiego Instytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiNabory Załącznik nr 2 Harmonogram planowanych nabor w wniosk w o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność aktualizacja wrzesień 2022 PDF Poniżej link, pod kt rym znajdą Państwo aktualne wzory dokument w stosowane podczas nabor w wniosk wNabory wniosk w Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosk w Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkurs w Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory , przejdź do Harmonogram w nabor w wniosk wagro arimr dotacja dotacje dzialalnosc firma budowlana fundusze grupy producenckie jdg krus nabory polski ład pozarolnicza pozarolnicza dzialalnosc premia 150 tys zl prow Przetw rstwo rhd rolnictwo rolnictwo 4 0 rolnikNabory Stowarzyszenie LGD gt Realizacja LSR gt Nabory Ogłoszenie nr 1 2022 Ogłoszenie nr 2 2022 Ogłoszenie nr 3 2022 Ogłoszenie nr 1 2022 Ogłoszenie nr 2 2022 Europa inwestujaca w obszary wiejskie quot Instytucja Zarzadzajaca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Strona internetowa Stowarzyszenia LGD Partnerstwo IzerskieNABORY WNIOSK W Informujemy, iż od 6 kwietnia 2022r do 19 kwietnia 2022r Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” ogłasza nab r wniosk w w ramach poddziałania 19 2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 2020Bezzwrotna „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” to poddziałanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszar w Wiejskich na lata 2014 2020 – pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Nab r organizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UsługiNabory wniosk w prowadzone przez PUP Piaseczno Powiatowy Urząd Pracy w PiasecznieNabory wniosk w 2018 Nabory wniosk w 2017 Wyniki nabor w wniosk w 2017 Nabory wniosk w 2016 Projekty Promocja region w poprzez aktywną turystykę
68 | 64 | 166 | 116 | 21
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.